Askeladden Custom Line

Utviklingen viser at det går mot internasjonalisering med samarbeid produsenter imellom. Det betyr bredere kompetanse, mer kosteffektiv produksjon – og større ressurser til design og ny produksjonsteknologi.
Askeladden har lenge planlagt å ta del i denne utviklingen og har derfor inngått samarbeid med 2 ledende aktører: Parker og Modell Art.
Parker har over 10 års erfaring med utvikling og distribusjon av spesialtilpassete RIB båter til Militære formål, Politi, Kystvakt, Redningstjenester, Brannkorps, Ambulanse, Maritime arbeidsformål og RIB Charter markedet.
Utvalget spenner over båter fra 5 til hele 16 meter, som i Norges vil levert som Askeladden RIB-range. Askeladden har for øvrig samarbeidet med Parker siden 2009 om utviklingen av Commuter 10 RIB – et samarbeid som er videreført ved at Askeladdens utviklingsteam vil være med å videreutvikle den kommersielle RIB serien med bl.a. flere nyheter i 2014.
Askeladdens bidrag i samarbeidet er 100 års kompetanse innen utvikling og produksjon av fritidsbåter. Askeladden og Parkers P-serier er et resultat av dette utviklingsarbeidet.

Model Art er produksjonsselskapet i samarbeidet. Før produksjon deltar Modell Art aktivt i utviklingsarbeidet for å tilpasse god design til rasjonell produksjon.
Selskapet har en unik teknologi med hensyn til fremstillings av båtplugger og støpeformer. Disse freses ut direkte fra 3D båttegninger med en 5-akset CAM fres. Maskinen gjør supernøyaktiv arbeid som igjen refekteres i en
støpekvalitet uten sidestykke.
Det topp moderne produksjonsanlegg som ligger i Ostroda Polen samarbeider også med Norske Windy, og deler av Windys båtutvalg produserer her.
Model Art har ekstrem høy materialkompetanse innen båtproduksjon.
Selskapet arbeider med kompositt og andre høyteknologiske materialer som Karbon, Kevlar, Epoxy og Vinyl Ester der de også benytter seg av infusjon og RTM-Light produksjonsteknologi. Selv Hypalon tubene til RIB serien
produseres ved eget anlegg. På den måten har man full in-house kontroll på alle hovedkomponenter som inngår i produksjonen av RIB og fritidsbåter.
Parker, Model Art og Askeladden er en slagkraftig, fremtidsrettet gruppe med ressurser og kompetanse til å videreutvikle båtproduksjonen i Europa.

Email
Kategori: